ARKA FUNDACJA DZIECI Arka Lukasa Podolskiego

Arka Lukas Podolski

Urzeczywistnić swoje marzenia – właśnie to udało się zrealizować piłkarzowi Lukasowi Podolskiemu, który zawsze chciał zrobić coś dla dzieci w Polsce, kraju z którego pochodzi. 19 maja 2014 roku przy wsparciu „Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V.” otwarta została Arka Fundacja Dzieci, jako samodzielny podmiot. Koncepcyjnie Arka wywodzi się od niemieckiej organizacji „Die Arche, christliches Kinder- und Jugendwerk, ev.“ (www.kinderprojekt-arche.de), z którą utrzymuje ścisłe kontakty. Warszawski oddział Arki opiekuje się na stałe grupą 60 dzieci z dzielnicy Praga Północ. Przyjemnie jest obserwować jak sprawdzone metody pracy, którymi posługuje się Arche, funkcjonują w warunkach polskiej kultury i mentalności.

Arka Lukas Podolski

Misja

Przygotowujemy dzieci do samodzielnego życia!

Miłość i przywiązanie to klucz do dziecięcego serca.
W Arce dzieci doświadczają szacunku i zaufania. 
Uczą się czym jest poczucie własnej wartości niezależnie od pochodzenia społecznego. 
Zawsze byliśmy i pozostaniemy po ich stronie.

Propozycje

CZAS WOLNY

rozsądna oferta

Program Arki przewiduje różnorodne możliwości interesujących zajęć w czasie wolnym.

Na terenie Arki dzieci mogą zarówno same, jak i w towarzystwie przyjaciół lub naszych pracowników bawić się wykorzystując wszelkie stworzone tu możliwości uprawiania sportu, gier i zabaw spędzając swój czas wolny ciekawie i przyjemnie.

Ponadto organizujemy grupowe zajęcia sportowe i muzyczne dające możliwość kreatywnego uczestnictwa. Nasz program jest obszerny i obejmuje treningi piłki nożnej, kursy tańca, naukę języków obcych, a także zajęcia komputerowe, czy plastyczne.

Kolejną propozycją Arki są zajęcia tematyczne, w trakcie których staramy się poprzez gry i zabawy dotrzeć do dzieci z ważnymi treściami. Organizujemy np. warsztaty kulinarne, aby przybliżyć aspekty zdrowego żywienia i jego wpływu na zdrowie człowieka. W tym kontekście organizujemy również cotygodniowe imprezy dla dzieci Kinder party”, podczas których dzieci nie tylko bawią się, ale również otrzymują wiele wskazówek opartych na chrześcijańskiej wizji świata.

Uzupełnieniem stałego programu zajęć są wspólne wyjścia do kina, muzeum, zoo lub na basen. W ten sposób dzieci zdobywają cenne doświadczenia wychodzące poza standardowe sytuacje, które znają z ich życia. W ten sposób ułatwiamy dzieciom poszerzać ich horyzonty i dajemy ważne impulsy do działania i rozwoju osobistego.

W trakcie roku świętujemy również szczególne okazje, na które zapraszamy też rodziców. Oprócz wspólnego obchodzenia urodzin i imprez tradycyjnych jak karnawał czy Andrzejki, latem organizujemy festyn Arki. Zimą najbardziej oczekiwanym punktem w kalendarzu jest wspólna wigilia połączona z wizytą św. Mikołaja.

Tak bogatą różnorodność naszej oferty dla dzieci możemy zapewnić dzięki wsparciu licznych wolontariuszy, a wśród nich trenerów i nauczycieli wnoszących swoją wiedzę oraz długoletnie doświadczenie.

Dożywianie

darmowy posiłek

Zbyt wiele dzieci przychodzi do szkoły bez śniadania. W zbyt wielu rodzinach wspólny ciepły posiłek nie jest codzienną rzeczywistością. Dlatego każdy dzień w Arce rozpoczyna się od ciepłego bezpłatnego obiadu.

Zdrowe i zbilansowane jedzenie w Arce stanowi dla dzieci ważny punkt struktury ich dnia. Naszym zdaniem wspólny posiłek to ważny czas, który wykorzystujemy na rozmowy i umocnienie relacji z dziećmi. Właśnie wtedy dzieci doświadczają domowej atmosfery, która daje im poczucie bezpieczeństwa. Pracownicy Arki są dla podopiecznych osobami godnymi zaufania, którym mogą opowiedzieć zarówno o swoich problemach, jak też o radosnych chwilach, które przeżyli. Nasz przekaz brzmi: posiłek i budowanie wspólnoty idą w parze.

Dzieci uczą się u nas szacunku do jedzenia oraz zasad właściwego zachowania się przy stole. Podczas rozmów i szkoleń zwracamy uwagę zarówno dzieciom, jaki również ich rodzicom na znaczenie zdrowego odżywiania się i motywujemy ich do spędzania jak najwięcej czasu przy wspólnym posiłku.

Oprócz darmowych posiłków w każdej Arce stoi szafa z ubraniami. Tutaj dzieci i ich rodziny znajdą dobrą odzież używaną, którą otrzymujemy w darze od przyjaciół fundacji. Rzeczy te przekazujemy dalej do tych, którzy najbardziej jej potrzebują.

FERIE

wyjazdy wakacyjne pełne przygód

Fundacja regularnie organizuje wyjazdy kolonijne dla dzieci i młodzież. Wielu rodziców nie dysponuje wystarczającymi środkami, aby móc opłacić swoim dzieciom wyjazdy kolonijne. Dla wielu dzieci wyjazd z Arką jest jedyną szansą na spędzenie wakacji lub ferii zimowych poza miastem.

Kolonie organizowane przez Arkę są dla jej podopiecznych formą ucieczki od często trudnej codzienności: tutaj mogą znowu być po prostu dziećmi i brać udział w rozmaitych zajęciach kreatywnie rozwijając się poprzez sport, zabawę czy muzykę. Opuszczenie choć na krótki czas ciasnego mieszkania w mieście i pozytywne doświadczenia zdobyte podczas pobytu na łonie natury mają nieoceniony wpływ na rozwój osobisty i poszerzenie horyzontów dzieci.

Podczas wyjazdów każdy dzień wypełniony jest interesującymi zajęciami, dzięki którym dzieci mogą w sposób szczególny doświadczyć rodzinnej atmosfery i cieszyć się wspólnotą opartą na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Wyjazdy kolonijne dają naszym pedagogom możliwość przeprowadzenia wielu rozmów indywidualnych i grupowych oraz podsuwać dzieciom cenne wskazówki, które pomogą im w codziennym życiu.

W trakcie wyjazdów możemy jeszcze lepiej poznać naszych podopiecznych i zdobyć ich zaufanie. Jest to szczególnie istotne dla naszej dalszej pracy oraz wspieraniu dzieci w pokonywaniu ich codziennych trudności w szkole i w domu.

Nasze doświadczenie pokazuje, że kolonie przynoszą dzieciom niezapomniane przeżycia, które na długo pozostają w pamięci i są kluczowe dla dalszego rozwoju ich osobowości.

Edukacja

efektywna pomoc w nauce

Zbyt często pochodzenie decyduje w naszym społeczeństwie o wykształceniu dzieci. Nasza fundacja stara się to zmienić. Zajmujemy się dziećmi, które dorastają w szczególnie niedogodnych warunkach i stale towarzyszymy im na drodze ich edukacji. Pomoc w odrabianiu lekcji to nasz codzienny rytuał

Dużą wagę przywiązujemy do stworzenia atmosfery przyjaznej do nauki, która ma pomóc dzieciom w przezwyciężeniu niepowodzeń w szkole i wspierać rozwój ich potencjału. Nasze doświadczenia pokazują nam, że nie ma efektywnego nauczania bez relacji opartej na wzajemnym zaufaniu. Dlatego też nasze podejście do dzieci opiera się na indywidualnej pracy z każdym z nich. Naszym celem jest kształtowanie w dziecku pozytywnego obrazu siebie, rozwijanie w nim samodzielności i poczucia odpowiedzialności. Chcemy cieszyć się wraz z naszymi dziećmi ich małymi i dużymi sukcesami w szkole.

Oprócz regularnej pomocy w odrabianiu prac domowych, pomagamy dzieciom w nadrabianiu zaległości w poszczególnych przedmiotach szkolnych.

Szczególnie ważne jest dla nas doskonalenie umiejętności czytania i pisania, jako kluczowej kompetencji w edukacji szkolnej. Nauka czytania to istotny punkt w naszym codziennym programie.

Właśnie na tym obszarze potrzebujemy wsparcia ze strony wolontariuszy. Pod ich okiem dzieci mogą intensywnie rozwijać umiejętność czytania.

Staramy się by nasze sale zajęć były jak najlepiej wyposażone w sprzęt i przybory szkolne (np. biblioteczka, mapy, stanowiska komputerowe), a podczas zajęć chętnie sięgamy do nowatorskich form nauki i przekazywania wiedzy. Wspieramy proces edukacji każdego z naszych podopiecznych długofalowo i regularnie. Chcemy towarzyszyć dzieciom aż do momentu zakończenia edukacji szkolnej. Nasze zaangażowanie ma również na celu solidne przygotowanie dzieci do czekających na nie egzaminów kończących kolejne etapy szkolne. Szczególną uwagę kierujemy na przejście młodzieży ze szkoły w dorosłe życie zawodowe. Organizowane przez nas szkolenia mają za zadanie ułatwić poszukiwanie miejsca pracy czy praktyk zawodowych.

Przyjaźń

oraz budowanie stabilnych relacji

Wiele dzieci ma problemy z nawiązywaniem relacji z innymi, co może być związane z ich obniżoną samooceną wynikającą z trudnej sytuacji w domu rodzinnym oraz środowisku, w którym dorastają. Nasza fundacja stara się zapewnić dzieciom bezpieczną przestrzeń, w której spotykają się ze zrozumieniem, akceptacją i szacunkiem oraz w której mogą się rozwijać.

Pracownicy Arki są osobami darzonymi przez dzieci dużym zaufaniem. To osoby, do których mogą się zwrócić ze swoimi problemami i które bezwarunkowo je akceptują. Pomagamy naszym dzieciom w odkrywaniu i rozwijaniu swoich zdolności, a motywacją dla nas jest właśnie ich zaufanie.

Arka jest dla dzieci bezpiecznym miejscem rozwijania zachowań społecznych. Jasne reguły panujące w świetlicy pozwalają dzieciom nabywać kompetencje społeczne, ucząc kontaktować się z otaczającym je światem w sposób dla siebie satysfakcjonujący, a także motywują do poszanowania panujących zasad i norm społecznych. Szczególną uwagę zwracamy na wskazywanie dzieciom sposobów radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych. Postrzegamy Arkę jako miejsce, w którym każde dziecko otrzymuje swoją drugą szansę, pomimo jego deficytów w zachowaniu i związanych z tym porażek.

Nasza praca opiera się na chrześcijańskiej wizji człowieka i świata. Cechuje się ona tworzeniem indywidualnej relacji z każdym dzieckiem. Budowanie trwałej więzi, a nie realizacja narzuconego programu, jest naszym największym priorytetem.

Poczucie akceptacji, poszanowania i miłości, które dzieci otrzymują w Arce dają im siłę, aby mogły stawić czoła codziennym wyzwaniom, które czekają na nie w domu lub szkole i w dorosłym życiu.

RODZINA

pomoc i konsultacje dla rodziców

Dzieci znajdują się w centrum naszej uwagi, a najbliższymi dla nich osobami są ich rodzice. Rodziny, z którymi Arka ma do czynienia zmagają się często z poważnymi problemami, takimi jak bezrobocie, brak dostatecznych środków finansowych, wykluczenie społeczne, częste konflikty rodzinne lub inne obciążenia natury psychospołecznej.

Ważnym elementem naszej działalności jest praca z rodzicami. Chcemy wspierać rodziny oraz ugruntować i wzmacniać w nich poczucie odpowiedzialności za wychowanie ich dzieci. Nasze doświadczenie pokazuje, że zawsze, kiedy uda nam się stworzyć efektywną współpracę z rodzicem zyskuje na tym dziecko.

Pomoc rodzicom w tym zakresie polega na:

  • regularnym organizowaniu imprez dla całych rodzin. Wspólne przeżywanie takich okazji pozwala rodzicom i dzieciom zbierać doświadczenia wzbogacające ich wspólne życie i wzmacniające ich więzi rodzinne.
  • tworzeniu dla rodziców przestrzeni do spotkań i wymiany doświadczeń. Regularnie organizujemy spotkania dla rodziców, podczas których rozmawiamy o problemach wychowawczych, rozwojowych i edukacyjnych, dzięki czemu rodzice stają się częścią naszej społeczności i bardziej angażują się w życie fundacji.
  • przekazywaniu rodzicom w trakcie indywidualnych spotkań i konsultacji informacji pomagających im uporządkować codzienne sprawy i rozwiązywać sytuacje kryzysowe w ich rodzinach.
  • wsparciu w kontaktach z instytucjami i urzędami, a także pośrednictwie w ramach naszych możliwości w zakresie fachowego doradztwa z dziedzin wykraczających poza nasze kompetencje jak np. medycyna czy prawo.

Cele

Kształtowanie poczucia własnej wartości

Budujemy trwałą relację z dziećmi opartą na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Towarzyszymy im w rozwoju ich pozytywnego obrazu siebie.

Wzbudzanie i wspieranie potencjału i zdolności dzieci

Zachęcamy naszych podopiecznych do odkrywania i rozwijania ich mocnych stron oraz talentów ze zwróceniem szczególnej uwagi na umacnianie w nich ich wiary w siebie.

Zachęcanie dzieci do ciekawych zajęć

Różnorodność naszego programu daje dzieciom możliwość wyboru zajęć dopasowanych do ich indywidualnych zainteresowań i potrzeb. Pozwalamy dzieciom rozwijać ich kreatywność, bawić się a przez to zdobywać nowe umiejętności.

Przekazywanie dzieciom prawidłowych zachowań społecznych

Udostępniamy naszym dzieciom bezpieczne miejsce do nauki i zabawy, w którym mogą nabywać umiejętności społecznych soll społeczne, a w szczególności uczyć się radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych. Bodźce, które otrzymują w trakcie naszych codziennych zajęć ułatwiają ten proces.

Pomoc w nauce

Wspieramy dzieci w codziennej nauce, aby zachęcić je poprzez ich własne sukcesy i zapewnić im większe szanse rozwoju edukacyjnego w przyszłości.

Pomoc materialna dzieciom i rodzinom

Zawsze, gdy istnieje taka potrzeba, zapewniamy zarówno dzieciom jak i ich bliskim nieodpłatne posiłki oraz odzież.

Uczenie odpowiedzialności

Poprzez nasze zajęcia i codzienny program wspieramy dzieci w ich codziennych obowiązkach i w ten sposób uczymy je odpowiedzialności za siebie i za własne wybory, a także wpływamy na ich ogólny rozwój.

Przekazywanie zasad zdrowego stylu życia

Rozwijamy u dzieci i ich rodziców świadomość zdrowego stylu życia poprzez zdrowe odżywianie i aktywność sportową wpływając na pozytywne przyzwyczajenia żywieniowe naszych podopiecznych.

Wzmacnianie rodziców i rodzin

Wspieramy rodziców w rozwoju ich umiejętności wychowawczych i ukierunkowujemy na tworzenie pozytywnego klimatu w kręgu rodzinnym.

Wspieranie integracji

Tworzymy dzieciom i młodzieży przestrzeń, która pozwala im uczestniczyć w życiu społecznym, aby w ten sposób zapobiec ich wykluczeniu.

Uwrażliwianie opinii publicznej na nierówności społeczne

Czujemy się odpowiedzialni za wskazywanie kluczowych problemów społecznych poprzez informowanie opinii publicznej i edukowanie społeczeństwa.

Kontakt

ARKA FUNDACJA DZIECI

Adres

ul. Wojnicka 4
PL 03-774 Warszawa

Kontakt

Bogusia Manek
Telefon: +48 733 788 110
e-mail: b.manek@arka-fundacja-dzieci.pl

Numer konta bankowego

PL 46 1140 2062 0000 5450 8600 1001 mBank